Politica de confidențialitate

Nota de informare

Cadrul legal general care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal este reprezentat de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor  cu Caracter Personal nr. 679/2016  ( GDPR ) aplicabil in Uniunea Europeana.

Definitii

Pentru scopul acestei note de informare ,va rugam sa luati in considerare  ca termenii enumerati mai jos vor avea urmatorul inteles:

date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila( persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare,un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propria identitatii sale fizice, fiziologice , genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

prelucrare – insemna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor  de date cu caracter personal , cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea , adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, disiminarea sau punerea la dizpozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea , restrictionarea, stergerea sau distrugerea acestora.

Conacul / Casa Mantescu, prine reprezentat legal Mellor Mariana Ramona PFA, inregistrat la ONRC cu nr. C.U.I. 40263367 din 21.02.2023, va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

1.Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs. De exemplu, pentru a face o rezervare de cazare, masa sau orice alt serviciu pe care il oferim, noi prelucrăm elemente cum ar fi numere de telefon, adrese de email, nume, date din bulletin (CNP). Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă emitem factura pentru serviciile oferite conform Codului Fiscal in vigoare 227/2015 actualizat in 2018 cat si obligativitatea completarii fiselor de cazare conform  prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu respectarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și a Procedurii de înscriere a structurilor de primire turistice, de înregistrare a turiștilor și de raportare a acestora în Sistemul Informatic Integrat de Evidenţă a Turiştilor.

2.Interesele comerciale legitime ale Casa/ Conacul Mantescu, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității complexului turistic, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să va adresati prin e-mail la adresa conaculamntescu@gmail.com.

3.Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu,cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri,și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii;

4.Consimțământul pe care îl acordați atunci când Casa/ Conacul Mantescu nu se bazează pe alt temei legal poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
 • Vă înregistrați pentru a beneficia de un card de fidelitate;
 • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
 • Luați parte la o competiție, tragere la sorți sau studiu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens, spre exemplu de la agenții de prevenire a fraudelor.

Utilizam cookie-uri si alte tehnici de a urmari miscarile pe site-ul nostru www.casamantescu.com. Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea  de pe site-ul nostru www.casamantescu.com.

Tipurile de informații pe care le putem opera sunt, dacă este cazul:

 • Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail;
 • Informații privind cardul dvs. de credit sau de debit, informații privind contul dvs. bancar și alte informații bancare – de exemplu, va trebui să ne dați aceste informații atunci când efectuati o rezervare la noi. Vom colecta datele necesare pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori faceți o rezervare a serviciilor noastre;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi imagini inregistrate de camerele de supraveghere in spatiile publice, gen receptie, restaurant, parcari etc; ce se realizeaza in conformitate cu Legea 333/2003 republicata in 2014.
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi un e-mail sau o scrisoare transmisa sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • Informații privind contul dvs.de client, cum ar fi datele plăților datorate sau primate;
 • A se vedea secțiunea de pe site-ul nostru pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uriși alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;
 • Istoricul rezervarilor dvs. Utilizăm aceste informații pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate. Puteți să renunțați la oferte de marketing contactand Casa/Conacul Mantescu prin e-mail  conaculamantescu@gmail.com.
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi agenții de prevenire a fraudelor;
 • Pentru programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.

Cum prelucram datele dvs. cu caracter personal.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciului nostru – agrement, cazare:

Prelucrarea comenzii dvs. și furnizarea produselor și a serviciilor dorite :

 • Pentru a vă furniza produsele și serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu stadiul de rezervarea comenzii dvs.;

Facturare și relații cu clienții

 • Pentru a vă factura utilizarea produselor și serviciilor noastre, sau pentru a vă retrage suma corespunzătoare din credit;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu produsele sau serviciile noastre.

Mesaje privind serviciile

 • Vă vom contacta cu mesaje pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu modificările termenilor și condițiilor noastre sau reduceri promotionale.

Casa/ Conacul Mantescu utilizează date cu caracter personal cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, parola de pe site-ul nostru, numărul de telefon mobil și istoricul rezervarilor pentru a putea face cele menționate mai sus. Casa/ Conacul Mantescu creează rapoarte de

management agregate și statistice din aceste informații care nu vă identifică în mod individual. Aceasta contribuie la dezvoltarea serviciilor oferite clienților de către Casa/ Conacul Mantescu, fără a identifica utilizatorii într-un mod individual.

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim

Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre

 • Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea dvs.
 1. Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim
 • În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile servicii si oferte promotionale, trageri la sorți sau competiții.
 • Puteți controla permisiunile dvs. de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în conditii rezonabile de ambele parti, contactându-ne la adresa de e-mail: conaculmantescu@gmail.com.

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal

Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:

 • Referințe privind creditul, agenții de prevenire a fraudelor.

De exemplu, în cazul încălcării obligațiilor de plată sau utilizarea inadecvată a serviciilor, vom putea să raportăm aceste încălcări către agenții de prevenire a fraudelor sau de profilare financiară, agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a datoriilor;

 • Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectiva este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;

Managementul fraudelor și aplicarea legii

 • Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
 • De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nici o cerință legală,le vom stoca doar atât timp cât este necesar. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele dvs. pe perioada de cinci ani de la inregistrarea unei rezervari a serviciilor noastre.

Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

Analizăm și îmbunătățim în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.

Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.

Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respect condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea, intrucat Casa/ Conacul Mantescu nu raspunde de prelucarea datelor personale furnizate in acest fel.

Drepturile dvs.

   Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legăturăcu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, puteți sa ne contactati prin adresa de e-mail conaculmantescu@gmail.com.

   Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Casa/ Conacul Mantescu în legăturăcu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să solicitați un formular la adresa de e-mail conaculmantescu@gmail.com.

   Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Casa/ Conacul Mantescu a datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing din partea Casa/ Conacul Mantescu privind serviciile și produsele noastre, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail, SMS, MMS, telefon sau poștă).

Pentru acest lucru, va rugam, contactați Casa/ Conacul Mantescu la adresa de e-mail conaculmantescu@gmail.com.

Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje referitoare la serviciile rezervate. Pe acestea le veți primi în continuare (dacă nu am indicat altfel).

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să

faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail conaculmantescu@gmail.com.

Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal–datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți.

În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere

Casa/ Conacul Mantescu urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, a se vedea secțiunea Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal).

 
google7f4693db9e9bfe77.html